Pops » Specials » Kelten

De wereld van de Kelten: kunst, religie en identiteit

De wereld van de Kelten: kunst, religie en identiteit De Kelten is een volk die vaak uit het oog wordt verloren. Toch hadden ze een heel boeiende cultuur en vonden ze heel wat dingen uit.hoewel de Kelten geen geschreven bronnen hadden ontdekten archeologen tal van zaken dankzij de materiële bronnen die werden aangetroffen in begraafplaatsen en heiligdommen. Beetje bij beetje ontsluieren we zo de wereld van de Kelten.

Kelten gesitueerd in tijd en ruimte

De Kelten hebben tal van namen gehad waardoor verwarring ontstond. Gallaten, Galliërs en Kelten behoren allen tot dezelfde familie of stam. De Kelten gingen zich overal in Europa vestigen en waren gedreven landbouwers, ambachters en handelaars.
Dankzij opgravingen in Hallstatt komen we heel wat te weten over hun manier van leven. Wat later in de geschiedenis zal La Tène die rol overnemen en merken we al heel wat veranderingen bij de Kelten.

Religieuze aspecten van de Kelten

Toetatis, Taranis, Epona zijn namen die ons minder bekend in de oren klinken. Deze goden zijn nochtans van groot belang geweest voor de Kelten. Kelten hebben soms bijnamen voor hun goden en die goden krijgen ook meerdere functies. De natuur staat centraal in hun godsdienst vandaar dat heel wat heiligdommen zich bevinden in bossen en meren.

Culturele aspecten van de Kelten

De booglijnen die in elkaar geweven lijken zijn typische patronen die de Kelten zullen verwerken in hun kunst. Zo gebruikten ze die niet enkel bij het vervaardigen van sieraden maar ook bij het maken metalen en keramieken vaatwerk en textiel. Men maakte hierbij gebruik van klei, ijzer, brons maar ook glas was een materiaal waarvan ze de techniek onder de knie hadden. Wist je bijvoorbeeld dat de Kelten reeds potten bakten met een pottenbakkerswiel? Verschillende volkeren gingen na verloop van tijd de Kelten inspireren bij het maken van nieuwe kunstvoorwerpen.
Wie zijn de Kelten? Van de Hallstattcultuur tot La Tène

Wie zijn de Kelten? Van de Hallstattcultuur tot La Tène

Wie zijn de Kelten? Wanneer we ons deze vraag stellen, moeten we ons niet laten beïnvloeden door het beeld van Asterix die op everzwijnen jaagt en Obelix die overal zijn menhir meesleurt. Er zit namel…
De Kelten: van geloof en verering tot heiligdommen en goden

De Kelten: van geloof en verering tot heiligdommen en goden

De religie van de Kelten is nog steeds slecht gekend. Met enkel archeologische overblijfselen is het moeilijk hun spirituele gedachtewereld te begrijpen. De teksten van de Griekse en Romeinse auteurs…
De kunst van de Kelten: Van keramiek en textiel tot juwelen

De kunst van de Kelten: Van keramiek en textiel tot juwelen

De Kelten waren uitstekende hout -en metaalbewerkers, maar blonken ook uit in het bewerken van andere materialen. Met gelooid leder vervaardigden zadelmakers en schoenmakers schoenen, gordels, paarden…
Hoe werkte de Keltische maatschappij?

Hoe werkte de Keltische maatschappij?

Het is niet eenvoudig om de Keltische samenleving te doorgronden. We hebben geen geschriften van de Kelten die dateren van voor de middeleeuwen. Toch kon men nagaan hoe het er aan toeging in de Keltis…
Handel en geld bij de Kelten: producten, munten en transport

Handel en geld bij de Kelten: producten, munten en transport

In Keltische dorpen was handelsverkeer noodzakelijk. De boeren gebruikten de werktuigen die de smid had gemaakt. Hij had op zijn beurt de voedingsproducten nodig die de boeren produceerden. Naast loka…
Gepubliceerd door Pops op 19-03-2015, laatst gewijzigd op 04-11-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties