Pops » Specials » Griekse oudheid

Grieken in de klassieke oudheid

Grieken in de klassieke oudheid De Grieken hebben ons niet enkel een culturele erfenis achtergelaten maar waren ook op politiek, economisch en sociaal vlak van belang. Ze liggen aan de basis van tal van zaken zoals kolonisatie, democratie, architectuur, wetenschap en filosofie. Een wereld om te (her)ontdekken!

Op cultureel vlak

Wanneer mensen naar Griekenland reizen, gaan ze vaak de restanten opzoeken van de Acropolis in Athene of bezichtigen ze minstens één van de vele tempels die kracht en grootsheid uitstralen. Deze bouwwerken, allen gebouwd zonder cement, maakten een groot deel uit van de doorsnee Griek uit de klassieke oudheid. Godsdienst stond centraal in hun leven en hun goden en mythen waren bepalend voor de keuzes die ze maakten. Ook de beeldhouwkunst stond hoog aangeschreven en is een inspiratiebron geweest voor heel wat kunstenaars! Van de koeros en koré tot de klassieke beeldhouwkunst om tenslotte voor volle expressie te gaan in het hellenisme.

Bron: Cea., Flickr (CC BY-2.0)Bron: Cea., Flickr (CC BY-2.0)

Op politiek vlak

Ook op politiek vlak waren de Grieken van belang. Terwijl men in Sparta er een oligarchie op nahield begon Athene langzaamaan over te schakelen naar een rechtstreekse democratie. Burgers in Athene konden rechtstreeks stemmen op wetten en werden hiervoor ook financieel aangemoedigd door Pericles. Tal van conflicten zorgden ervoor dat de Grieken als verenigde krachten streden tegen de vijand. De Perzische oorlogen waarbij Griekenland meermaals werd aangevallen door de Perzen zijn hier een bewijs van.

Maar conflicten zijn niet alleen een element geweest van vereniging. Ze zorgden tevens voor verdeeldheid en zelfs het einde van het machtige Griekenland. Toen Athene en Sparta een eigen bond hadden opgericht kwamen deze tijdens de Peloponnesische oorlog tegenover elkaar te staan. Nadat ze elkaar financieel en fysiek hadden uitgeput, stond de weg open voor Phillipus II van Macedonië om zijn gebied uit te breiden en kon hij Griekenland inlijven. Daar kon Alexander de Grote dan weer gebruik van maken bij zijn eigen veroveringen.

Op economisch vlak

Omdat de Grieken weinig landbouwgrond hadden, werd de voedselvoorziening een probleem. Zo waren er heel wat Grieken die vertrokken richting andere gebieden, gelegen nabij de kust om er handelsposten te stichten. Deze gebieden werden later kolonies omdat nog meer Grieken hen volgden en ze hun eigen cultuur bleven behouden. Dit zorgde er dan weer voor dat de Griekse cultuur en kennis werd verspreid. Vandaar dat het niet vreemd is om in bepaalde gebieden aan de Middellandse Zee Griekse tempels aan te treffen.

Bron: Pcdazero, PixabayBron: Pcdazero, Pixabay

Op sociaal vlak

Net zoals in onze maatschappij was niet iedereen gelijk in de Griekse samenleving. Men had zijn eigen regels om mensen al dan niet als burger te behandelen. De manier waarop dit gebeurde, verschilde van polis tot polis. Zo was je burger bij de Spartanen wanneer je soldaat was. In Athene hoefde men geen soldaat te zijn. Je ouders moesten echter allebei van Athene zijn. De manier van opvoeden was eveneens afhankelijk van de polis waartoe je behoorde.
Athene: de wieg van de democratie

Athene: de wieg van de democratie

Democratie is een politieke regeringsvorm waarbij het volk mee helpt regeren door zich uit te spreken over wie zij vinden die in de regering mag zetelen. Veel mensen beseffen niet altijd waar deze dem…
De gouden eeuw van Athene: democratie, Pericles, acropolis

De gouden eeuw van Athene: democratie, Pericles, acropolis

De 5e eeuw v.Chr. was de eeuw van Athene. Athene was de belangrijkste plaats van Griekenland tijdens de klassieke oudheid. Athene had dan ook prachtige tempels en bouwwerken die qua schoonheid niet ge…
De Minoïsche beschaving: basis van de Griekse geschiedenis

De Minoïsche beschaving: basis van de Griekse geschiedenis

Kreta is het grootste Griekse eiland. Al heel vroeg, eeuwen voor 2000 v.Chr., bouwde men er steden en graven die kenmerkend werden voor hun beschaving. Aan de kust hielden bewoners zich bezig met meta…
De Olympische Spelen in de oudheid: Van ontstaan tot sporten

De Olympische Spelen in de oudheid: Van ontstaan tot sporten

De Olympische Spelen waren oorspronkelijk feesten ter ere van de Griekse goden. Het waren Panhelleense feesten wat betekende dat alle Grieken mochten deelnemen en elkaar konden uitdagen. Dit deden ze…
Griekse bouwkunst: soorten bouwwerken, zuilen en kenmerken

Griekse bouwkunst: soorten bouwwerken, zuilen en kenmerken

De klassieke bouwkunst van de Grieken was een inspiratiebron voor tal van andere volkeren. Vandaar dat typisch Griekse bouwelementen zoals dwarsbalk, fries, fronton en zuilen vaak terug te vinden zijn…
Griekse goden: Van Zeus tot Apollo, een fascinerend palet

Griekse goden: Van Zeus tot Apollo, een fascinerend palet

Goden zijn de leidraad geweest tijdens het leven van de oude Grieken. Zo organiseerden ze feesten, bouwden ze tempels of brachten offers om hun goden gunstig te stemmen. Het orakel van Delphi en bedev…
Het Grieks theater tijdens de klassieke oudheid

Het Grieks theater tijdens de klassieke oudheid

Het theater was in Griekenland tijdens de klassieke oudheid meer dan entertainment. Het was een hoeksteen van de cultuur. Griekse toneelschrijvers konden er hun creativiteit en ideeën kwijt en werden…
Kind zijn in het oude Athene: van geboorte tot opleiding

Kind zijn in het oude Athene: van geboorte tot opleiding

De opvoeding van kinderen in Athene zag er helemaal anders uit dan onze huidige opvoeding. Het begon al bij de geboorte. Vaak werden kinderen te vondeling gelegd omdat ze voor teveel veranderingen zou…
Wie waren de Spartanen? Hoe verliep de Spartaanse opvoeding?

Wie waren de Spartanen? Hoe verliep de Spartaanse opvoeding?

Griekenland was tijdens de klassieke oudheid verdeeld in poleis. Dit zijn mini-staatjes die dus hun eigen bestuursvormen hebben. Sparta behoorde toe tot Laconië. Sparta zal samen met Athene de geschie…
Wie was Alexander de Grote? Jeugd, veroveringen en einde

Wie was Alexander de Grote? Jeugd, veroveringen en einde

Alexander de Grote was de stichter van het hellenisme en gaf het woord integratie een nieuwe inhoud. Toen hij de gebieden van de Perzen had veroverd, volgde het ambitieuze plan om ook India in te palm…
Gepubliceerd door Pops op 30-10-2015, laatst gewijzigd op 08-09-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties